שכונה

תקציר

הסדרה מתבססת על שכונה קטנה באחד המחוזות הגדולים בארץ הנקראת "נרקיס", וההבדלים בין קבוצות העוני והעושר והפער לבין שתי קבוצות נוער, החבורה הסנובית והחבורה הצנועה. במרכז הסדרה אב משפחת בן-דוד שנכנס לכלא, וילדיו מנסים להציל את מצבם בעזרת חבריהם השכונתיים. במקביל לזאת נמצאת השכונה העשירה של "נרקיס" אשר מנסים רק להיפטר משכונת העוני של היישוב, אך לבסוף יוצא ששתי הקבוצות מתחברות ומגלות אוצר מתחת לאדמה.